Allmänna villkor för Bromma-Riksby Trafikskola

Bromma-Riksby Trafikskola / Stockholms Trafikkonsult

Drottningholmsvägen 378 168 73 BROMMA

Tel: +793498967

E-post: info@brommatrafikskola.se

Hemsida: www.brommatrafikskola.se

Information/Regler:

 • Lektioner betalas i förskott.
 • Förskottsbetald utbildning gäller i 6 månader.
 • Ett köp på Bromma-Riksby Trafikskola räknas som ett godkännande av trafikskolans gällande regler och rutiner.
 • Trafikverkets kostnader tillkommer eftersom dessa avgifter inte ingår i något av skolans paket.
 • Återbetalning av lektioner sker ej, på grund av Skatteverkets regler.
 • Eventuell avbokning av körlektion ska ske senast kl 12:00 vardagen innan bokad tid via telefon eller sms. Ej avbokad tid debiteras.
 • Eventuell avbokning av kurstillfälle ska ske senast två arbetsdagar innan. Ej avbokat kurstillfälle debiteras. Eventuell förbetald avgift för kurstillfälle återbetalas inte.
 • Trafikskolan har rätt att utan tidsbegränsning avboka elev för körlektion. Det kan hända att något fordon går sönder eller att en lärare blivit sjuk. Eleven har dock körlektionen kvar.
 • Skulle läraren komma försent påverkar detta inte elevens körtid då eleven kör in tiden samma dag eller vid ett annat tillfälle.
 • Om elev missköter sig under sin körlektion, har läraren rätt att avbryta lektionen, hela lektionen kommer att debiteras.
 • All form av våld/hot trafikskolans personal leder till direkt avskrivning från skolan.
 • Detta gäller även om elevens anhöriga/vänner våldför sig på eller hotar trafikskolan.
 • Jag försäkrar att jag innehar giltigt körkortstillstånd och tar med det vid körlektion.
 • Jag förbinder mig att ta med giltigt legitimation vid varje körlektion.
 • Jag har tagit del av trafikskolans undervisningsplan.
 • Det ligger på mitt eget ansvar att uppdatera mina uppgifter t.ex.: tel. eller adress.
 • Skulle jag bli sjuk/skadad och utebli från bokad lektion är jag medveten om att läkarintyg måste bifogas för att inte lektionen skall debiteras.
 • Jag är medveten och ger samtycke om att mina personuppgifter kan komma att registreras i databaserad elevmatrikel.
 • Jag tillåter Bromma-Riksby Trafikskola att skicka ut reklam till mig via sms/mail.