Allmänna villkor för Högdalens Trafikskola

Allmänna villkor för Körkortsbolaget Stockholm Högdalens Trafikskola AB

1. Alla erlagda avgifter har en giltighetstid av 1 år

2. Jag har tagit del av gällande dagspriser och är införstådd med att
dessa priser kan ändras under utbildningens gång.

3. Jag har tagit del av gällande bestämmelser som gäller om jag skulle
lämna återbud eller helt utebliva från körlektionen.

4. Jag har tagit del av och accepterar att köra endast dubbla körlektioner.

5. Jag har tagit del av och accepterar inskrivnings- och köpeavtals regler.

Inskrivnings- och köpeavtal

1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Körkortsbolaget Stockholm Högdalens Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste dina vårdnadshavare undertecknat ett intyg om samtycke.

3 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du i trafikskolan och på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. All erlagd avgift gäller i 1 år. Priserna på intensivpaket kan komma att gälla även kortare tid än 1 år. Ej utnyttjade tjänster inom giltighetstiden förfaller i sin helhet. Vi tar emot betalningar via bankkort, bankgiro, swish och kontant. Om betalning sker via bankgiro, måste pengarna vara insatta så att de är oss tillhanda senast den dagen din första körlektion eller kurs du ska gå äger rum. Efter godkänt kunskapsprov samt förarprov återbetalas eventuellt återstående saldo i sin helhet. Notera att om förarprov av någon anledning ej inträffar som planerat pga trafikverkets inspektör är sjuk eller av olika anledningar ej kan genomföra inplanerad uppkörning, förbehåller sig trafikskolan rätten att debitera elev för trafikskolans avgifter. Detta eftersom det är utanför trafikskolans makt huruvida uppkörning blir inställd eller ej.

4 Återbetalning
Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med oss.
Vid avbruten utbildning inom giltighetstiden, enligt STR’s praxis förebehåller trafikskolan sig rätten att ta ut en avgift á 10% av innestående saldo.
Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle.
I det fall en rabatt ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på rabatten innan återbetalning sker dvs. utnyttjade tjänsterna räknas om till ordinarie pris. Observera att omräkningen kan resultera till att kostnaden överstiger dit redan inbetalda belopp.
Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor.
Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej.
Återbetalning sker på samma kort som användes vid köpet eller via bank. Om vid köp användes lån från Resurs bank, summan återbetalas till banken.

5 Fakturering
Körkortsbolaget Stockholm Högdalens Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar. Uteblivna betalningar drivs vidare till inkassoföretag.

6 Avbokningsregler
Avbokning och återbud kan lämnas via telefon, mobil eller mail på rätt tid. Dvs för avbokning av körlektion, avboka senast 12:00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. För avbokning som avser Risketta, Halkbana, Handledarutbildning samt landsväg/omkörning, skall avbokning ske senast tre vardagar innan kl 12:00. Om du blivit akut sjuk debiteras din bokning/beställning, men krediteras vid uppvisande av läkarintyg inom 1 vecka. Vid återbetalning av paket har trafikskolan rätt att ta ut en administrationskostnad om 10% av kursavgiften. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för. Vid akut sjukdom, gäller ditt intyg enbart första insjukningsdagen och inte fler. Att hålla koll på giltighetstiden för köpta tjänster och sina bokade tider, tillfaller eleven. Trafikskolan är på inget sätt ansvarig att påminna eleven om hens bokade/obokade tider eller tjänster. Om trafikläraren får förhinder att hålla din utbildning, trafikskolan försöker i första hand hitta en ersättare, om vi inte lyckas med det meddelar vi eleven i gott tid före och ombokar lektionen och ev. ersätter om trafikskolan anser att eleven är berättigad till det.

7 Alkotest
Vid misstanke om alkoholpåverkan, eleven måste vid uppmaning av trafikskolans personal göra ett alkotest. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras fullt.

8 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Dvs. all fotografering inom trafikskolans lokaler och material är förbjudet.

9 Friskrivning från ansvar
Körkortsbolaget Stockholm Högdalens Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

10 Ändringar av Avtalsvillkor
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp. Avtalsvillkoren är alltid tillgängliga vid trafikskolan och på webben. Notera att vid inskrivningen eleven fyller även i anmälningsblankett från STR där det framgår giltighetstid på erlagda avgifter samt. avbokningsregler.

11 Tvist
Vid eventuell tvist kommer vi på Högdalens Trafikskola göra allt vi kan för att göra dig nöjd som kund. Skulle du fortfarande vara missnöjd, kan du vända dig till info@hogdalenstrafikskola.se med dit klagomål. För att vi ska starta ett ärende måste du bifoga kvitto och ev. annan bevis.

12 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. Enligt Transportstyrelsens regler är trafikskolan skyldig att förvara elevers kort och uppgifter innevarande år och året innan. Därmed all föråldrad information raderas.

13 Force majeure

Körkortsbolaget Stockholm Högdalens Trafikskola AB friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Körkortsbolaget Stockholm
Högdalens Trafikskola AB
Stockholm
2016 01 01