Boka kurs

Via denna sida kan du boka våra kurser. Om du behöver av- eller omboka måste du snarast kontakta oss på trafikövningsplatsen. Komplett information om regler för avbokning mm hittar du i våra allmänna villkor. Utbildningen kan utföras både på svenska och engelska. 

Via this page you can book our courses. If you need to cancel or reschedule, you must contact us as soon as possible at the traffic training site. Complete information on rules for cancellation etc. can be found in our general terms and conditions. The courses can be given in both Swedish and English.

Sidan skapad: 2024-07-20 08:33:14

Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-08-07
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-08-07
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-08-13
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-08-20
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-08-20
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-08-21
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
1 ledig plats kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-08-21
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
Fullbokad
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-08-28
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-03
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-03
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-04
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-10
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-11
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
2 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-11
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-17
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-17
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-18
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-24
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-09-24
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-25
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-09-25
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-01
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-01
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-02
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-02
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-08
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-08
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-09
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-09
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-15
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-15
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-16
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-16
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-22
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-22
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-23
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-29
Kl: 09:00-12:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Tisdag 2024-10-29
Kl: 12:45-15:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Förmiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-30
Kl: 09:30-12:45
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Risk2 B Eftermiddag

Denna kurs för Bil kallas ofta "Halkbana" och handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden.

Onsdag 2024-10-30
Kl: 13:15-16:15
Pris: 2150 Kr
4 lediga platser kvar
Välj
Max 40 kurser visas.


Pris: 0 Kr