Allmänna villkor för Ringens bilskola

Bokningsregler
Avbokning av körlektion måste ske senast klockan 12 vardagen innan. Kurser ska bokas av senast 3 dagar innan. Vid senare avbeställning debiteras lektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Automat
Om du ska köra automat måste du välja lärare Anette, Krister eller Sirpa i bokningen.

Prova-på-lektion
En första Prova-på-lektion kan bokas i elevbokningen på valfri ledig tid på valfri lärare. Endast 1 per kund. En Prova-på-lektion betalas direkt efter bokning genom att du Swishar 400 kr till 123 230 44 18 eller bankgiro 823-9584.

Kurs
Handledarutbildning kostar 400 kr (500 kr på helg). Risk1 kostar 550 kr.

Giltighet
Köpt tjänst måste utnyttjas inom ett år efter köpetidpunkten.

Kursbokningar/Landsväg

Avbokas 3 vardagar innan, före kl 12:00.

Vid köp av paket

Vi bokar normalt sett in fler lektioner än dem som du köpt. Detta är en service som vi ger för att kunna erbjuda dig kompletterande lektioner om du skulle vilja ha det. Vi vill alltså miniminera risken för att schemat ska vara fullbokat i en situation då du eventuellt kan komma att vilja boka in fler lektioner. Självklart är det du och ingen annan som bestämmer om du vill köpa de kompletterande lektionerna.

Sekretessinformation

Ringens Bilskola AB värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet och integritet. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor (cookies). Ta gärna del av denna information vid varje besök då den kan ändras från tid till annan. När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Kakor

En kaka är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära (”session-kakor”). Permanenta kakor lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessions-kakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Hur använder vi kakor? Vi använder dessa för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del kakor används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Som besökare ska du känna till vilka kakor vi använder och varför. Genom att aktivt trycka på knappen “Jag accepterar” godkänner du att vi placerar dessa kakor på din dator samt övriga villkor i denna policy. Du kan även besöka vår webbplats utan att kakor lagras på din dator genom att inaktivera kakor i din webbläsare / browser innan du besöker vår webbplats. Att inaktivera kakor kan ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Se manual för att hantera kakor för de mest kända webbläsarna:

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor#w_blockera-kakor-fair-en-enskild-webbplats
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Edge: https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, http://www.pts.se

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Ringens Bilskola AB är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. När du skickar en kontaktförfrågan, söker lediga tjänster, blir kund, anmäler dig för nyhetsbrev mm kan du du behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, IP-adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Ringens Bilskola AB samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande att vi använder dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. När du är kund hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Skicka ett e-postmeddelande till info@ringensbilskola.se med info om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. Om du lämnat dina personuppgifter till oss och önskar veta vilka uppgifter vi har kan du en gång per år begära ut dessa kostnadsfritt.

Delning av data till tredje part

Ringens Bilskola AB kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras elektroniskt till server utanför såväl Sverige som EU, för att användas, lagras eller behandlas där. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Här utöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Ringens Bilskola AB inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Vi vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt
Ringens Bilskola AB
Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm

E-post: info@ringensbilskola.se