Elevinloggning för Ringens Bilskola!

Här kan du som elev på skolan logga in för att boka lektioner eller kurser samt plugga teori. Om du är ny & saknar konto kan du Anmäla dig till skolan här på sidan & därefter logga in & boka.

Bokningsregler
Avbokning av körlektion måste ske senast klockan 12 vardagen innan. Kurser ska bokas av senast 3 dagar innan. Vid senare avbeställning debiteras lektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Automat
Om du ska köra automat måste du välja lärare Anette, Helene eller Sirpa i bokningen.

Prova-på-lektion
En första Prova-på-lektion kan bokas i elevbokningen på valfri ledig tid på valfri lärare. Endast 1 per kund. En Prova-på-lektion betalas direkt efter bokning genom att du Swishar.

Kurs
Handledarutbildning kostar 299 kr (350 kr på helg). Risk1 kostar 450 kr.

Giltighet
Köpt tjänst måste utnyttjas inom ett år från köpetidpunkten.