Frågor och svar

Om du har ett konto men glömt vilken e-post du angivit som användarnamn finns det två sätt att lösa detta:

  • Har du köpt ditt läromedel via Trafikskola Online har du fått ett kvitto. På detta kvitto står det vilket användarnamn du angav.
  • Har du köpt ditt läromedel via en trafikskola kan du kontakta din trafikskola för att få hjälp.