Frågor och svar

En elev kan dela ut sitt konto så t ex en handledare kan se hur det går och ta del av övningar. Detta sker med hjälp av en kod som är skickas via e-post från elevens sidor. Koden fylls i på sidan nedan för inloggning.

En handledare kan inte ändra någon information i elevens konto.

Logga in utdelat: https://www.trafikskolaonline.se/delat/