Frågor och svar

Trafikskola Online innefattar mycket teori och är anpassat för att uppfylla de krav transportstyrelsen ställer i sin kursplan. Om du använder Trafikskola Online tillsammans med en bra handledare och/eller trafiklärare är vår uppfattning att du ligger väldigt bra till både för kunskapsprov och körprov.