Frågor och svar

Hur fixar jag ett glömt lösenord?

Hur fixar jag ett glömt användarnamn?

Hur loggar jag in på ett utdelat konto, som t ex handledare?

Hur loggar jag in på Skolpanelen som trafiklärare?

Vilka användarvillkor gäller?

Trafikskola Online Sverige AB, 556938-0420, (nedan "Trafikskola Online") erbjuder en sajt med läromedel för körkortsutbildning ("trafikskolaonline.se") där registrerade användare ("Användaren") kan använda materialet enligt nedanstående villkor ("Användarvillkor").

§1 Acceptera användarvillkor

Genom att skapa ett konto på Trafikskola Online blir du en användare och accepterar därmed dessa användarvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på Trafikskola Online:s användarvillkor. Innan registrering ska du alltså be dina föräldrar eller förmyndare om lov.

§3 Dataskyddsförordningen och dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar hur användarens personuppgifter ska hanteras och ger rättigheter till användaren när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur Trafikskola Online tillämpar denna förordning.

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter är de uppgifter som kan identifiera dig som person, t ex din e-post eller ditt namn. De personuppgifter vi samlar in och sparar är i huvudsak de du själv väljer att ange vid registrering eller i din profil. E-post krävs för att systemet ska fungera med köp, kvitton, lösenord med mera. Övriga uppgifter är frivilliga. Vissa fält finns främst för de elever som går på trafikskola, t ex personnummer och adress. Vi samlar även in vissa tekniska uppgifter som vilken typ av webbläsare, dataenhet, geografisk plats och IP-adress du använder. Detta används för teknisk support och förhindrande av missbruk av ditt konto.

Uppgifterna sparas så länge kontot är betalt och i ytterligare ett år för att användare som tar paus i sin utbildning ska kunna återkomma och fortsätta med samma konto. Därefter raderas alla personuppgifter. När personuppgifterna är raderade går de ej att återställa.

Samtycke

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker när dessa användarvillkor accepteras, i enlighet med §1. Trafikskola Online dokumenterar att du har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring och liknande via e-post från Trafikskola Online kan användaren ange att man inte önskar denna typ av utskick genom att svara på utskicket eller ange i sin profil att de inte vill ha fler.

Utdrag av personuppgifter

De personuppgifter som finns lagrade står i profilen för inloggat konto. Tekniska uppgifter kan begäras ut genom att skicka ett e-post till Trafikskola Online support. Trafikskola Online behandlar begäran så snart som möjligt.

Begäran om ändring av personuppgifter

Användaren kan själv ändra de flesta lagrade personuppgifter via profilen på sitt konto. E-post kan begäras ändring av genom att skicka ett e-post till Trafikskola Online support.

Radering

Kund kan begära att Trafikskola Online raderar lagrade personuppgifter. Trafikskola Online kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Personuppgifter hanteras endast av Trafikskola Onlines personal och underleverantörer med speciella avtal. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan ditt samtycke.

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certifierat av ISO 27018. Data kring betalning hanteras av Payson AB som är certifierade av Trustwave och GlobalSign. Tekniska uppgifter och uppgifter inskickade via e-post för support hanteras via Google LLC som är säkerhetscertifierade via ISO och SSAE.

Incidenter med personuppgifter

Om Trafikskola Online utsätts för intrång eller någon lokal enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras lokalt på enheter. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Trafikskola Online lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

§4 Cookies

Trafikskola Online använder så kallade "cookies" på delar av hemsidan. Cookies är små textfiler som lagras tillfälligt under en kortare tid på din dator för att göra din användarupplevelse bättre (t ex minskad bearbetningstid).

Dessa tillfälliga cookies skickas mellan din dator och Trafikskola Online:s server för att kunna hålla reda på information om dig, som exempelvis vilket användarnamn som används. De används även för att förbättra prestanda och funktionalitet, som att t ex komma ihåg de val som gjorts tidigare.

Trafikskola Online använder även utomstående cookies från Google Analytics – denna används för att samla in information om hur webbplatsen används för att kunna ge en bättre upplevelse.

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att Tjänsten inte fungerar tillfredsställande (det kan t ex vara så att det inte går att logga in). Hur du förhindrar eller stänger av cookies beror på vilken webbläsare som används. Läs under "Hjälp", eller motsvarande i din webbläsare för vidare instruktioner.

§5 Personligt konto och bruk

Ditt konto är personligt. Inloggning & lösenord skall endast användas av dig. Du har ansvar för att välja ett bra lösenord och skydda detta. Trafikskola Online ansvarar inte för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder ditt konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av Trafikskola Online under den tid användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en person, dess handledare och trafiklärare. Trafikskola Online förbehåller sig rätten att stänga av konton som överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska Trafikskola Online informera kunden, via dess e-post, på vilket sätt de överskridit gränsen för bruk. Om kunden återkommer med en adekvat förklaring till den höga brukandegraden öppnas kontot på nytt.

§6 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material (text, bild, grafik, kod mm) som publiceras på trafikskolaonline.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får endast använda detta för privat bruk i samband med att du använder Trafikskola Online. Du får inte kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§7 Lagring och publicering av dina uppgifter

För att göra det möjligt för oss att hantera de uppgifter du anger på Trafikskola Online ger du oss rätt att lagra och visa dessa uppgifter utan begränsning, samtidigt iakttagande övriga delar av dessa användarvillkor samt svensk lag.

§8 Länkar till tredje part

Trafikskola Online länkar till andra hemsidor. Trafikskola Online tar inte ansvar för den information som publiceras på andra hemsidor eller eventuella problem som kan uppstå vid användandet av denna information. Det är upp till varje användare att bedöma riktigheten och lämpligheten i den information som ges.

§9 Betalningsvillkor

Trafikskola Online erbjuder en sajt för körkortsutbildning där användaren köper ett konto, i enlighet med nedanstående betalningsvillkor, för att få tillgång till tjänster sajten erbjuder.

Priser

Alla priser är i SEK inklusive moms.

Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan som visas i samband med köpet.

Betalning

Trafikskola Online samarbetar med Payson (Ägare: Svea Bank AB (publ) org. nr 556158–7634) som erbjuder betalning via kort (Visa och Mastercard), direktbetalning via bank (Swedbank/SEB/Nordea/Handelsbanken/Danske Bank). Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Presentkort

Presentkort levereras som en kod direkt till den e-post som angivits vid köp. Ett presentkort kan lösas in under sin giltighetstid, vilken kan variera och anges vid köp.

Rabatt

Rabatter finns i form av koder och löses in vid köp. En rabattkod gäller endast viss tid, vilken kan variera. Flera olika rabatter kan ej kombineras. En rabattkod kan endast användas en gång per konto.

Leverans

Efter slutförd betalning av ett konto kan Trafikskola Online användas direkt genom att logga in.

Ångerrätt

Trafikskola Online tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. Kunden har rätt att åberopa sin ångerrätt inom 14 dagar från genomfört köp och få hela köpesumman återbetalad om konto eller presentkort är helt oanvänt vilket innebär att kunden inte har loggat in i tjänsten. Trafikskola Online ska meddelas om åberopande av ångerrätt via e-post info@trafikskolaonline.se. Återbetalning sker snarast möjligt, senast inom 30 dagar från det vi mottagit ditt e-post.

§10 Drift och tillgänglighet

Trafikskola Online har som åtagande att i normala fall finnas tillgängligt 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Underhåll av trafikskolaonline.se kräver dock vissa planerade driftavbrott.

Trafikskola Online kan inte hållas ansvariga för uppfyllande av sina åtaganden om Trafikskola Online förhindras på grund av omständigheter som rimligen inte kunnat förutses (t ex myndighetsutövning, naturkatastrof eller driftstopp i allmänna system).

§11 Avstängning och radering av användarkonto

Trafikskola Online har rätt att tillsvidare stänga en användares konto utan ersättning om användaren bryter mot dessa Användarvillkor.

Trafikskola Online har rätt att radera användarkonton som inte är betalda och inte använts på mer än ett år.

En användare kan själv radera sitt konto via funktionen Radera på Min sida. Personuppgifter som krävs för Trafikskola Online:s redovisning sparas så länge lagen kräver detta.

§12 Friskrivning från ansvar

Trafikskola Online tar inte ansvar för skador, förluster eller dylika tredje-parts problem som uppstår i samband med användandet av innehåll och material från trafikskolaonline.se. Det är varje användares ansvar att själv samt tillsammans med sin handledare och/eller trafiklärare, bedöma lämpligheten att använda materialet, t ex att utföra föreslagna övningar.

Trafikskola Online:s ansvar för en användare är under alla omständigheter begränsat till att betala tillbaka de pengar användaren har betalat för sitt konto.

§13 Ändringar av dessa villkor

Trafikskola Online kan komma att ändra dessa villkor. I de fall ändringarna anses påverka användaren kommer användaren efter inloggning i Trafikskola Online få möjlighet att granska de ändrade villkoren.

§14 Tvist

Svensk lag gäller för dessa användarvillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av "Allmänna reklamationsnämnden" och i andra hand, i allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

Vad finns det för Cookie-policy?

Hur köper jag presentkort?

Vilka betalningsvillkor gäller?

Räcker det med Trafikskola Online för klara teorin?

Finns Trafikskola Online på andra språk än Svenska?

Hur kontaktar jag Trafikskola Online?